Edinilen bilgilere göre, şu anda İsveç'te bulunan ve şu ana kadar geçici koruma kapsamına girmeyen Ukraynalılar artık programa dahil edilecek.

Karar Göç Bakanı Maria Malmer Stenergard tarafından da doğrulandı.

Hükümet, Ukraynalıların İsveç'te kalmasına yardımcı olmak için yeni bir düzenleme değişikliği yapmayı tercih etti.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle AB'nin kitlesel yerinden edilme direktifi, Konsey'in 4 Mart 2022 tarihli kararıyla devreye girdi. Karar, diğer hususların yanı sıra, bazı Ukrayna vatandaşlarına ve aile üyelerine, sınır dışı edilmeleri halinde geçici koruma hakkı veriyor. Rus silahlı kuvvetlerinin askeri işgali sonucunda 24 Şubat 2022 veya sonrasında Ukrayna'dan ayrılanlara AB kapılarını açtı. Bu kapsamda İsveç'e de çok sayıda Ukraynalı geldi.

İsveç Adalet Bakanlığı

Geçen yılın nisan ayında İsveç hükümeti, bu grup kişilere yönelik korumayı 30 Ekim 2021'den itibaren İsveç'e seyahat eden ve İsveç'te kalan kişileri de kapsayacak şekilde genişleten bir yönetmelik değişikliğine karar verdi.

Mevcut düzenlemelerin bir sonucu olarak, korumayı hak eden bazı kişiler bu korumayı alamama riskiyle karşı karşıya kalabiliyor ve Ukrayna'ya geri dönmeleri gerekebiliyor. Hükümet, onların İsveç'te daha kolay kalmalarına yardımcı olmak için yeni bir yönetmelik değişikliğine gitti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kısa bir süre sonra AB, Geçici Koruma Direktifini yürürlüğe koydu ve böylece Ukraynalılara, diğerlerinin yanı sıra ikamet, sosyal yardım ve iş piyasasına erişim haklarını da dikkate alarak Avrupa Birliği'nde anında koruma ve çeşitli haklara erişim sağladı.

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın istatistikleri, 2023 yılının ağustos ayı itibarıyla Ukrayna'dan ayrılan yaklaşık 4,2 milyon AB üyesi olmayan vatandaşa AB üye ülkelerinde geçici koruma verildiğini ortaya koydu.

Ayrıca Eurostat, Ukraynalılara geçici koruma sunan AB ülkeleri arasında Almanya'nın toplam 1.175.695 kişiyle (toplamın yüzde 28'i) en yüksek rakamı kabul ettiğini, onu 960.550 yararlanıcıyla Polonya'nın (yüzde 23) takip ettiğini ve Çekya 365.085 kişi, yani toplamın yüzde dokuzu kabul ettiğini  açıkladı.

Ancak son zamanlarda İsveç'teki yetkililer, uluslararası kişilerin bu ülkeye entegrasyonu konusunda kuralları sıkılaştırmaya karar verdi.

Aralık 2023 başlarında İsveç'teki yetkililer, ülkeye ulaşan tüm uluslararası kişiler için mevcut entegrasyon politikalarını değiştirme planlarını açıkladılar.

Ülkenin Çalışma ve İstihdam Bakanlığı, herkesin kendi geçimini sağlayabilmesini sağlamak amacıyla, İsveç'te ikamet edebilmek için uluslararası kişilerin iş bulmasının gerekli olacağını söyledi.

Babası ve dayısını öldüren gurbetçi teslim oldu Babası ve dayısını öldüren gurbetçi teslim oldu

Ayrıca İsveç hükümeti de Aralık ayın başlarında aile göçüne ilişkin koşulları sıkılaştırma ve insani amaçlı oturma izni verilmesini kısıtlama kararı aldığını açıklamıştı.

Hükümetin aldığı karar yürürlüğe girerken, İsveç'te çalışma ve oturum şartlarının daha zorlaşmasıyla birlikte oturum bekleyen çoğu insan endişe taşıyor.

Yıl içinde başvuru süreçleri ve elde edilen verilerle alınan kararların uygulamasında nasıl bir yol izlendiği daha net görülecek.

Editör: Semihhan Aydemir