banner198

Hainler bir daha güneş yüzü göremeyecekler!

Türkiye büyük bir darbe teşebbüsünü defetmeyi başardı. Fetullahçı Terör Örgütü üyesi hainler tarafından planlanan darbe teşebbüsünün aktörleri birer birer yakalanırken kamuoyu bu isimlerin alacakları cezayı merak ediyor. Kamuoyunun merak ettiği bu soruyu ağır ceza avukatı Cüneyt Toroman Sabah.com.tr için cevapladı.

Hainler bir daha güneş yüzü göremeyecekler!
İŞTE AVUKAT CÜNEYT TOROMAN'IN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMADAN BAZI BAŞLIKLAR….

PENSİLVANYA'NIN ASKERLERİNİ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET BEKLİYOR

Dün akşam, ordu içindeki FETÖ örgütünün darbe teşebbüsü, halkın sokağa çıkma yasağına karşı meydanları doldurmasıyla başarısız hale geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde, Türkiye'nin değişik bölgelerinde Cumhuriyet Başsavcıları soruşturma başlattı ve darbe teşebbüsünde bulunanlara operasyonlar düzenlenerek gözaltına alınmaya başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanununun 309 ve müteakip maddelerinde düzenlenen maddelerden soruşturma başlatıldığını ve yakalama kararları verildiğini açıkladı. Anayasanın 309.maddesinde, "anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılacağı" belirtilmektedir. Yürürlükten kaldırılan 765 sayılı (eski) Türk ceza kanununda darbeye teşebbüs suçunun cezası idam idi. İdam cezası, yeni ceza kanununda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilmiştir.

KANUNSUZ EMİRİ UYGULAYANLAR DA SUÇLU!

Darbe teşebbüsü organizasyonu içinde yer alanların cezası, konumu ve rütbesi ne olursa olsun, ağırlaştırılmış müebbet hapistir. Üstlerin emir vermesi, astların bu emirleri uygulaması, astları darbeye teşebbüs suçundan kurtarmaz. Zira kanuna aykırı emir uygulanmaz. Kanunsuz emri uygulamamaları gerekir. İletişim kanallarının açık olduğu ve kısa bir süre içinde darbe teşebbüsünün içinde yer aldığını görmesi gerektiği dikkate alındığında, darbe teşebbüsünden haberinin olmadığını öne süremez. Darbe teşebbüsünde bulunanlar, devletin televizyonunda bildiri yayınlatmak suretiyle, tüm askeri birliklerden yararlanmak istemiş, ancak askeri birliklerin bu korsan bildiriye ve kanunsuz emre riayet etmemesi sonucunda başarılı olamamıştır. Ordunun içindeki FETÖ mensuplarının darbe girişiminde bulunduğu ortaya çıkmıştır.

ANAYASAL DÜZENİ YIKMAK, MECLİSİ BOMBALAMAK EN BÜYÜK SUÇ!

Yeni ceza kanununda, darbeye teşebbüs suçunun yanında, yasama organına karşı, hükümete karşı suçlar da yer almaktadır. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya işlemez hale getirme yanında, meclise bombalı saldırıda bulunulması, yasama organına karşı suç, yönetime el konulduğunun açıklanması da, hükümete karşı suç işlendiğini kanıtlamaktadır. İşlenen suçun nitelikleri dikkate alındığında, eylemlerin, görevle hiçbir ilgisinin olmadığını söyleyebiliriz. Bu suça iştirak edenleri, son derece ağır hapis cezalarının yanında, rütbelerinin sökülmesi ve özlük haklarından yoksun bırakılması da beklemektedir.

TAM BİR KAMİKAZE HAREKATI!

Bundan önce gerçekleştirilen darbeler incelendiğinde, darbe aktörlerinin, toplumu darbeye hazır hale getirmek için, uzun süreli bir psikolojik harekat yaptığını, seri cinayetler işlendiğini, terör eylemlerinin tırmandırıldığını, kaos ortamı oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Bu darbe teşebbüsünde bunların çoğunun mevcut olmadığını, tam bir kamikaze hareketi olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir çılgınlığa başvurmalarının ana sebebinin, devlet kurumlarındaki kadrolarının deşifre olduğunu düşünüyorum. Onbeş gün sonraki askeri şurada, kırk yıldır yığınak yaptıkları ordudan tasfiye edileceklerini çok iyi bildikleri için, son kartlarını sürmüşler ve kaybetmişlerdir. Bu darbe teşebbüsü, FETÖ'nün ne kadar tehlikeli bir terör örgütü olduğunu da ortaya koymuştur. Halkın, darbe teşebbüsünde bulunanlara karşı tutumu, Türk bayraklarıyla meydanları doldurması, bu suça iştirak eden askerlere yönelik tepkileri, özellikle belli bir grup medyanın duruşu, siyasi parti başkanlarının açıklamaları, bu ülkede, artık askeri bir darbenin başarı şansının olmadığını göstermektedir.

Türk Ceza Kanunu:

BEŞİNCİ BÖLÜM:Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar

Anayasayı ihlâl

MADDE 309. - (1) Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

(3) Bu maddede tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı:

MADDE 310. - (1) Cumhurbaşkanına suikastte bulunan kişi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fiile teşebbüs edilmesi hâlinde de suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

(2) Cumhurbaşkanına karşı diğer fiilî saldırılarda bulunan kimse hakkında, ilgili suça ilişkin ceza yarı oranında artırılarak hükmolunur. Ancak, bu suretle verilecek ceza beş yıldan az olamaz.

Yasama organına karşı suç:

MADDE 311. - (1) Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılırlar.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

Hükûmete karşı suç:

MADDE 312. - (1) Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı isyan:

MADDE 313. - (1) Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı bir isyana tahrik eden kimseye on beş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir. İsyan gerçekleştiğinde, tahrik eden kişi hakkında yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı isyanı idare eden kişi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. İsyana katılan diğer kişilere altı yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Bir ve ikinci fıkrada tanımlanan suçların, Devletin savaş hâlinde olmasının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

(4) Bir ve ikinci fıkrada tanımlanan suçların işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

Silahlı örgüt:

MADDE 314. - (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla, silâhlı örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından aynen uygulanır.

Silâh sağlama:

MADDE 315. - (1) Yukarıdaki maddede tanımlanan örgütlerin faaliyetlerinde kullanılmak maksadıyla bunların amaçlarını bilerek, bu örgütlere üretmek, satın almak veya ülkeye sokmak suretiyle silâh temin eden, nakleden veya depolayan kişi, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suç için anlaşma:

MADDE 316. - (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddî olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık derecesine göre üç yıldan oniksi yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya başlanmadan önce bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez.
Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2016, 13:01
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner194

banner6