Tabir edilen rüyanın hayatımıza etkisi var mı?

Buna kısaca "vardır" diye cevap verebiliriz. Nasıl olduğu konusu ise öncelikle rüyanın türünün belirlenmesiyle ilgilidir. İbnü'l Arabî konuyu şu hadis bağlamında izah eder ve bilinen yüzeysel izahların ötesinde konuyu açıklar: “Rüya, tabir edilinceye kadar bir kuşun ayağındadır. Tabir edilince yere düşer”

Buna kısaca "vardır" diye cevap verebiliriz. Nasıl olduğu konusu ise öncelikle rüyanın türünün belirlenmesiyle ilgilidir. İbnü'l Arabî konuyu şu hadis bağlamında izah eder ve bilinen yüzeysel izahların ötesinde konuyu açıklar: “Rüya, tabir edilinceye kadar bir kuşun ayağındadır. Tabir edilince yere düşer”

banner6