İsveç’te güneşten elektrik etme sistemleri konusunda faaliyetleri olan bir firma jel akü, PV panel vb her çeşit sistem komponentlerini temini konusunda Türkiye’den tedarikçiler aramaktadır.

İsveç oldukça gelişmiş ve yüksek standartlarda bir ulaştırma ve iletişim altyapısına sahiptir. Telekomünikasyon altyapısı bakımından İsveç dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer almaktadır. Dünyada Ar-Ge harcamalarının GSYİH’daki oranı en fazla ikinci ülkesi olan İsveç, aynı zamanda teknolojik gelişmeleri üretimde en fazla kullanan ve en yenilikçi ülkedir. Uyguladığı ileri teknoloji ve yenilikler sayesinde dünyanın sanayi üretkenliği en yüksek ülkelerinden biridir.

İhracat odaklı bir ekonomiye sahip olan İsveç’te hem iç hem de dış talebin artması ile 2010 yılından itibaren İsveç ekonomisi hızlı bir toparlanma sürecine girmiştir. İsveç ekonomisi 2014 yılında % 2,6 oranında, 2015 yılında ise % 3,8 oranında reel olarak büyümüştür. İç pazarın küçüklüğü nedeniyle dış ticaret ülke ekonomisinde hayati bir öneme sahiptir. 2015 yılı itibariyle ihracat GSYİH’nın % 45,3'ünü oluşturmaktadır. Bu itibarla İsveç, dışa açıklık oranı yüksek ekonomilerinden birisidir.

İsveç imalat sanayi çok erken bir aşamada dışa açılmıştır. Dışa açılma mal ihracatı ile başlamış, daha sonra iç pazarın küçüklüğü nedeniyle sanayi şirketleri faaliyetlerini büyük ölçüde yurt dışına taşımışlardır. Başta finans olmak üzere hizmet sektörünün dışa açılmasıyla günümüzde İsveç dünyanın en dışa açık ülkelerinden biri konumundadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

We would like to be supplied with the following batteries, kindly share with us the Solar batteries. 

Solar Batteries Gel 100Ah, 12V 

Solar Batteries Gel 120Ah, 12 V 

Solar Batteries Gel 200Ah,12 V

Editör: İsveç Gündemi