Fiyat karşılaştırmaları hizmeti veren Verivox isimli Alman şirketin yaptığı ve eylül ayında yayımlanan çalışmada, 126 ülkedeki ortalama elektrik fiyatları ortalama kişi başı gayri safi milli hasılaya oranla hesaplandı.

Çalışma, satın alma gücü paritesine göre dünyanın en pahalı elektrik fiyatlarının, halkın bir kısmının elektriğe dahi ulaşamadığı Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde olduğunu gösterdi. Listenin başını Ruanda çekerken, arkasından Nikaragua ve Burkina Faso geldi.

İskandinav ülkelerine bakıldığında, Danimarka 31,4 ile dünya sıralamasında 43. sırada yer alıyor. Finlandiya 18,3 ile 96., İsveç ise 18,1 ile 97. sırada yer alırken, İskandinav ülkelerinde en ucuz elektrik fiyatı 8,4 ile 124. sıradaki yeriyle Norveç'te görülüyor.

Veriler nasıl elde ediliyor?

Verivox, bu tabloları oluştururken ülkelerdeki elektrik dağıtım şirketlerinin ortalama elektrik fiyatlarını baz aldığını açıklıyor.

Bu fiyatlar daha sonra satın alma gücü paritesine oranlanıyor. Yani yıllık kişi başına düşen gayri safi milli hasılanın az olduğu ülkelerde, elektrik dolar üzerinden ucuz olsa bile, satın alma gücüne göre pahalı olarak hesaplanabiliyor.

Sonuç olarak edilen sayılar, ülkelerdeki fiyatları birbirleriyle karşılaştırmaya imkan sağlıyor.

Editör: İsveç Gündemi