Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğünün hazırladığı “Avrupa ile Ortak Savaşımız Obezite AB” projesi kabul edildi.

Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğünden 6 kişi, tüm Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de görülen Obezite sorununa çözüm için İsveç’te yapılan uygulamaları yerinde görecekler.

Niğde Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, Obezite konusunda AB Ülkelerinin yaptığı çalışmaları yerinde görmek ve ülkemizde de bu çalışmaların yaygın ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak için hazırladıkları projenin Ulusal Ajans tarafından kabul edildiğini açıkladı.
Proje kapsamında 2016 yılı içerisinde İsveç’e yapılacak olan ziyaret sonrası edinilen deneyimler obezitenin önleme, farkındalık oluşturma ve tanı tedavi izlem faaliyetlerinin Halk Sağlığı kurumunun ulaşabildiği her yere yaygınlaştırılabilmesi ve çalışmaların etkinliğinin görülebilmesi çalışmalar yapılacağını belirten Niğde Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, obezite artış hızının düşürülmesi ve buna bağlı olarak kronik hastalıkların ortaya çıkışının azaltılması temel hedef olduğunu söyledi.

Müdür Değirmencioğlu yaptığı açıklamasında şunları söyledi; “Obezite günümüzde tedavi edilmesi gereken ve tüm Dünyayı ilgilendiren bir halk sağlığı problemi olarak kabul edilmektedir. Obezite ve fazla kiloluluğun sıklığı giderek artmakta olup 1980 den beri hasta sayısı ikiye katlanmıştır. 20 yaş ve üzeri yetişkinlerin 1.4 milyarından fazlası kilolu veya obezdir. 2010 da 5 yaş altı çocukların 40 milyonundan fazlasının fazla kilolu olduğu saptanmıştır. Obezite ile ilişkili sağlık harcamaları tüm sağlık harcamalarının yüzde 2’si ile yüzde 7’si arasında değişmektedir. Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi küresel bir salgın olarak görmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından“Küresel Beslenme, Fiziksel Aktivite ve Sağlık Stratejisi” geliştirilmiştir.

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa’da beslenme, fazla kiloluluk ve obezite ile ilişkili hastalıklar konusunda stratejiyi de içeren “Beyaz Döküman” hazırlanmış, Avrupa Birliği “Beslenme, Fiziksel Aktivite ve Sağlık Platformu” oluşturulmuştur. Kısaca tüm dünyanın mücadele ettiği obezite, Türkiye ve Niğde ili için de bir problem olup bu problem günden güne artmaktadır. Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da önemli bir halk sağlığı sorunu olan "Obezite" konusunda AB Ülkelerinin yaptığı çalışmaları yerinde görmek ve ülkemizde de bu çalışmaların yaygın ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amaçlanmaktadır” dedi.

İsveç’te Obezite ile ilgili yapılan uygulamaları yerinde görüp Niğde’de de uygulama olanakları olacağını söyleyen Müdür Değirmencioğlu, “Obezite ile mücadele programında yer alan eğitim faaliyetleri ile Avrupa’nın eğitim faaliyetleri uygulamaları kıyaslamak, örnek teşkil eden uygulamalara kurumumuzun çalışmalarında yer vermek, obezite ile mücadele kapsamında, özellikle eğitim faaliyetleri konusunda katılımcıların yeni bilgiler edinmesini sağlamak, Avrupa’da halka yönelik eğitim programı düzenlenirken hedef kitlenin nasıl seçildiğini görmek, obezite konusunda planlanacak yeni projeler için deneyim elde etmek ve kaynaklar oluşturmak, halka obezite konusunda eğitim hizmeti ve tedavi hizmeti veren obezite danışma birimlerinin, edinilen yeni yöntemler doğrultusunda, hizmet kalitesi artırılarak obezite tedavisine ve önleme çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla bu proje hazırlanmıştır” diye konuştu.
Editör: İsveç Gündemi