banner86

Mezar taşında bile asimile olmayan Tatar

  Avrupa’ya gerçekleşen işçi göçü, Türkiye’nin son 55 yılında, bütün toplumun bir şekilde alakadar olduğu, fayda ve zararın aynı anda yaşandığı, sürekli değişen ama canlılığını hiç kaybetmeyen bir süreçtir. 

Her ne kadar para kazanıp geri dönmek için başlasa da göç, ilk yıllardan beri  entegrasyon ve asimilasyon tartışmaları da güncelliğini korumuş. Son yıllarda bu tartışmalara ek olarak; İslamofobinin yükselişi ve  artan ırkçı saldırılar gündemin en önemli konularından biri olmuş.

- Asimilasyon, bir toplum başka bir toplumun içinde dil ve kültür bakımından yok olmasıdır. 

Kendine yabancı bir toplumda yaşamaya başlayan bir kişinin yok olup gitmemesi için: Din, dil ve tarih gibi üç önemli değere sahip çıkması lazım. Bu üç değerden taviz vermeyenler hangi toplumda yaşarsa yaşasın o toplum içinde yok olup gitmezler. 
Mesela buna en önemli örnek Finlandiya'da yaşayan Tatar Türkleri...

19. yüzyılın sonlarına doğru Tataristan’ın başkenti Kazan’ın kuzeybatısındaki Nijni Novgorod civarında yaşayan Tatar asıllı Müslümanlar, ticaret yapmak amacıyla Finlandiya topraklarına gelmeye başlamışlar. Daha ziyade seyyar satıcılıkla uğraşan bu insanlardan başka o tarihlerde Rus ordusunda görev yapan Müslüman askerlerle merkezden gönderilen birtakım Müslüman memurlar da Finlandiya’nın çeşitli yerlerine dağılmışlar. Bunlardan bazılarının vefatı üzerine Helsinki’de 1870'te İskandinavya'nın ilk Müslüman mezarlığı tahsil edilmiş.

Bu mezarlıkta yatan AHSEN BÖRE, mezar taşında bile asilime olmamış.

Hem Rusya, hem de Finlandiya gibi iki farklı ve baskın kültürde yaşamasına rağmen asilime olmamış ve kimliğini kişiliğini örnek olsun diye öldükten sonra yeni nesile de aktarmış.

Merhumun mezar taşında ki, o edebi yazıda şu ifadeler yer alıyor:

''Türkiye Cumhuriyeti Tebasından

ZİNNETULLAH İMADÜTDİN OĞLU

AHSEN BÖRE

Türk Milletinden İSLAM Ümmetinden, doğduğu yer Nijniovgorod vilayeti Sirgaç nahyesi AKTURK karyesinde 20-03- 1886 9-11-1945 TAMPERE şehrinde Finlandiya'da.

Kendim ile alıpbaraçak bir şeyim olmasada, ALLAH GA çok çok şükürler olsun kendim malum olan kişi hakkı üstümde yoktur.

ALLAH ÜZİ BAĞIŞLASIN!

Kabrim ziyeret edin bir FATİHA okuyanlara

ALLAH SELAMETLİK VERSİN!''

YORUM EKLE