Koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan  iyi halli hükümlülerin denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak bir yıl erken  tahliye edilebilmesine olanak tanıyan 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)  ile 93 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.  671 sayılı KHK ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında  Kanun'a eklenen geçici maddeyle, kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından bazı  hükümlülerin erken tahliye edilmesinin yolu açıldı.
 
KHK ile koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan iyi  halli hükümlülerin denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak bir yıl erken  tahliyesine imkan tanındı. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna eklenen bir  diğer madde ile süreli hapis cezalarına mahkum edilenlerin cezalarının "yarısını"  infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabileceği de  düzenlendi. 1 Temmuz 2016 tarihine kadar işlenen suçları kapsayan düzenleme  sonrası, Türkiye genelindeki Cumhuriyet Başsavcılıklarında tahliye işlemleri  başlatıldı.


Cezaevlerindeki sayının 120 bin 499'a düşmesi bekleniyor.
 
KHK ile yapılan her iki düzenleme kapsamına giren, toplam 93 bin  hükümlünün bulunduğu tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yapılan çalışmaların ardından açık ve  kapalı ceza infaz kurumlarından dün itibarıyla tahliyeler yaşandı. İlk etapta 38  bin mahkumunun yeni düzenlemeden yararlanarak tahliye edileceği açıklanmıştı. Bu kapsama giren toplam 93 bin kişi, süresini doldurdukça önümüzdeki günlerde erken  tahliye edilecek.
 
Toplam kapasitesi 187 bin 351 olan Adalet Bakanlığı Ceza ve  Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı cezaevlerinde, 16 Ağustos 2016 tarihi  itibarıyla 213 bin 499 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. 93 bin hükümlünün tahliye  edilmesinin ardından cezaevlerindeki sayının 120 bin 499'a düşmesi bekleniyor.
 
Hangi suçları kapsamayacak?
 
Bu düzenlemeler, 1 Temmuz 2016'dan önce işlenen suçları kapsayacak. Bu  tarihe kadar işlenen suçlar bakımından, Türk Ceza Kanunu'nun kasten öldürme,  altsoya, üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini  savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama veya neticesi  sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, özel  hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal  ve ticareti, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar,  milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk ve Terörle  Mücadele Kanunu kapsamına giren suçları işleyenleri kapsamayacak.
Editör: İsveç Gündemi