Şube başkanı Yasemin Yılmaz Yaptığı konuşmada, Türk kadınları birliği hakkında bilgilendirme yaparak, Türk Kadınlar Birliği 7 Şubat 1924 yılında kurulmuş bir dernektir. Türk kadınlar Birliği'nin 72. Şubesi olup, 73. şubesini biz Kulu'da açmış bulunmaktayız.

Türk Kadınlar Birliği ''Kız Çocukları da Çocuktur'' projesini geliştirmiştir. Diyen Yılmaz, Türk Kadınlar Birliği bu konuda bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık yaratma sorumluluğunu yerine getirmeye çalışmaktadır.

Avrupa’ya yapılan göçler, başlangıçta umut yada kurtuluş olarak görülsede, gerek göçe katılanlar, gerekse geride kalanlar açısından psiko-sosyal sorunlarla dolu olduğunu göstermektedir.

Erken yaşta yapılan evlilikler, eğitim düzeylerinin düşük olması, genç kızlarımızın haklarını bilmeden farklı ülkelerde yaşamaya başlaması sorunları daha da artırmış, evliliklerin % 80'ninin bitmesiyle sonuçlanmıştır.

Türk Kadınlar Birliği olarak genç kızlarımızı bilinçlendirmek, eğer göç engellenemiyorsa, hak ve hukuklarını bilerek bilinçli ve eğitimli birey olarak yaşamlarına devam etmesine yardımcı olmaktır.

Yılmaz, Çözüm için herkesin yapabileceği bir katkının olduğuna inanıyor, bizimle birlikte sahip çıkılması için duyarlılık oluşturmayı kendimize görev biliyoruz dedi.

Kulu'nun sesi gazetesi

Editör: İsveç Gündemi