1- Kullanıcılar siteye erişimden veya siteyi kullanımından önce bu sözleşmeyi dikkatle okumak ile mükelleftir. İşbu sitenin sahibi, yönetimi, işletmesi Semihhan Aydemir ve Atila Altuntaş'a aittir. İşbu web sitesine; isvecgundemi.com web adresinden ulaşılmaktadır. Kullanıcılar siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlara uymayı kabul eder. 


Isvecgundemi.com içeriğindeki gizlilik, kullanım şartları, yasal uyarılar ve benzeri bütün sözleşmelerinde dilediği zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulması ve uygulanması ile derhal geçerlilik kazanır. Site kullanıcıları bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi, siteye devam eden erişimleri veya devam eden site kullanımları değiştirilmiş sözleşmeleri kesin olarak kabul ettikleri anlamına gelir.

2- İşbu site ve bilgi/içerikleri olduğu gibi site kullanıcılarına sunulmaktadır. Kullanıcılar bu siteye giriş yapmak ve kullanmakla sitenin içeriği ile ilgili kullanımdan doğabilecek riskleri kabul etmiş ve üstlenmiş olurlar.

Isvecgundemi.com yönetimi site içeriği veya üçüncü şahısların sitelerindeki içeriklerin kullanımı ve kullanım sonuçları hakkında ayrıca sitenin diğer tüm alt alanları dahil olmak üzere doğruluk, güvenilirlik, kesinlik hususlarında ve/veya başka açılardan hiçbir garanti vermez. Aynı şekilde, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız, kesintisiz ve sorunsuz olacağı, aksaklıklar kusur ve bozuklulukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda kullanıcılara herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcılara herhangi bir güvence ve teminat vermemektedir.

İş bu sitede üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlanmakta,üçüncü kişilere ait sitelerdeki içerik kullanılmaktadır. Üçüncü kişilere ait sitelerdeki bilgiler, ürünler ve hizmetler hiçbir şekilde işletilmemekte ve denetlenmemektedir. Bu sitede ve üçüncü şahıs sitelerindeki içerikler olduğu gibi sağlanmaktadır ve yukarıda belirtilen hususlar dahil hiçbir konuda açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir. Ayrıca, bu durum üçüncü kişilerin web sitelerinin içeriğinin doğruluğu ve güvenilirliğinin onaylandığı anlamına gelmemektedir. Bu nedenle üçüncü kişilerin web sitelerinde yer alan bilgi veya fikir konusunda sorumluluk kabul edilmemektedir. Yine üçüncü kişilerin siteye verdikleri linklerin web içeriklerinin doğruluğu ve güvenilirliğinin İsveç Gündemi tarafından onaylandığı anlamına da asla getirilmemelidir.

İşbu web sitesindeki bilgiler sadece kullanıcıları bilgilendirmek amacı ile sunulmuş olup; hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve diğer benzeri konularda tavsiye niteliğinde değildir. İşbu web sitesinde yayınlanan bilgilere güvenerek yapılacak herhangi bir işlemin sorumluluğu tamamen kullanıcıların kendisine aittir.

3- İş bu web sitesi kullanıcılar arasında gerçek zamanda etkileşim olmasını imkanlı kılan sitenin tüm alt alanlarını içerebilir. Site alt (forum, blog vb.) alanları için kullanıcılar kendisinden istendiği takdirde, kimlik bilgileri, telefon, tebligat adresi, yazışma adresi, eposta, IP numarası gibi her türlü bilgiyi gerçeğe uygun bir şekilde vermekle yükümlüdürler.
Isvecgundemi.com'un site alt (forum, blog vb.) alanlarına gönderilen mesajları, bilgileri ya da dosyaları denetleme zorunluluğu yoktur. Ancak, tek taraflı olarak her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir adli ya da idari isteğe yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını saklı tutar. İşbu web sitesinde yayınlanan her türlü kullanıcı mesajları, yayınlar ve benzeri eklemeler ilgili kullanıcıların kendi görüşlerini yansıtmakta olup sadece kullanıcıları bağlar. Isvecgundemi.com bu görüş ve fikirlerden, ilgili mesaj, ekleme ve yüklemeler ile diğer içeriklerin hiç birinden sorumlu değildir. Site alt alanlarında yayınlanmış görüşleri İsveç Gündemi'nin kabul ya da reddettiği anlamına gelmez.

Site kullanıcıları, site alt (forum blog vb.) alanlarını ve iş bu web sitesini kullanırken aşağıdaki şartlara uymayı kabul eder/ederler:

- sitenin kullanım amacından farklı hareketler, içeriği hukuka aykırı, yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edep dışı, pornografik, karalayıcı, küfürlü, lekeyici, özel ve tüzel kişileri aşağılayıcı ve/veya itibar düşürücü gibi her türlü bilgi ve görüş,

- ulusal ve uluslararası kanunlara ve sözleşmelere aykırı olan veya başkalarının kişisel haklarını zedeleyici, çiğneyici, hakaret edici, özel hayatlarına ve kamu haklarına tecavüz teşkil eden veya fikri mülkiyet hukuku ve ilgili diğer kanunlar tarafından korunan telif hakları, patent, tasarım, ticari sır veya diğer fikri mülkiyet hakları ile bunlara ek olarak eser sahibinden izin almaksızın işleme ve derleme, eser haklarına karşı ihlal ve tecavüz teşkil eden her türlü yazı, makale, resim, görüntü, fotoğraf, haber, yazılım programı veya benzeri unsurlar,

- diğer kullanıcılara vermek üzere ve ticari amaçlı veya yasal olmayan diğer amaçlar için kullanmak üzere web sitesini kullananların şifre ve kişisel bilgilerini istemek veya almak,

- trojen, virüs ve zararlı spamlar içeren, virüs yaratan ve zarar veren her türlü mesaj, ekleme ve yüklemeler , istenmeyen e-mail, zincirleme mektup, davetsiz toplu e-mail, spam göndermek, web sitesini ticari amaç için kullanmak, reklam, satış, ticari faaliyetle ilgili unsurlar taşıyan mesaj bırakma, eklemelerde bulunma veya yükleme yapmak, yasaktır.
Aksi takdirde kural dışı ekleme, hareket ve yayınlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıların kendisine aittir. Kullanıcı İsveç gündemi Yönetiminin bu nedenlerle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı idari ve cezai para cezaları dahil her türlü tazminatı Isvecgundemi.com'a derhal ödemekle yükümlüdür.

4- Yukarıda yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Isvecgundemi.com yönetimi yukarıda belirtilen kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirebilir, geliştirebilir ve güncelleyebilir. Kullanıcıların bildirdiği adres, kullanıcılara yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. İsveç Gündemi kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. İsveç Gündemi'nin üyelik bölümünde bazı bilgiler istenmektedir, kullanıcılar burada talep edilen bilgileri kendi rızalarıyla verir. Bunun dışında İsveç Gündemi donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri.