Baltık denizi tarafına zaman zaman Rusya ile gerginlik yaşayan İsveç'te Silahlı Kuvvetleri güçlendirmek için önemli adımlar atıyor.

Silahlı Kuvvetlerin daha güçlü silahlanma ile ilgili bir plan çıkarıldı ve GSYİH'nın yüzde 2'sine tekabül eden bir savunma bütçesinin mümkün olan en kısa sürede nasıl gerçekleşebileceği konusunda bir plan önerecek.

Bu, daha öncesinden çok dah a büyük ve savunma için yılda on milyarlarca bütçe ayırma anlamına geliyor. GSYİH'nin yüzde ikisine bakıldığında 2030'da yıllık yaklaşık 155 milyara karşılık geldiği tahmin ediliyor.

Hükümet, Silahlı Kuvvetlerden 11 Nisan'a kadar bir plan sunmasını istedi.

Görevlendirme, Savunma Bakanı Peter Hultqvist ve Riksdag'daki sekiz partinin 16 Mart'ta üzerinde anlaşmaya vardığı savunma yeteneklerini güçlendirme anlaşması ile verildi.

Hükümet, Silahlı Kuvvetlere verilen talimatta, yetkinin, hükümetin 2023'ten 2030'a kadar her yıl gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sinin kaç milyara tekabül ettiğinin tahmin edildiği bir tabloya dayandırılacağını belirtti.

Milyarlarca kron daha fazla bütçe

Örnek olarak, tabloya göre yüzde 2'nin cari fiyatlarla hesaplandığında 2023'te 119 milyar SEK, 2025'te 127 milyar SEK ve 2030'da 155 milyar SEK'e karşılık geldiği ön görülüyor.

Geçen yıl, askeri savunma bütçesi 70 milyarın altındaydı.

Hükümet talimatta yetkili makama, "Silahlı Kuvvetler, GSYİH'nın yüzde 2'sine eşdeğer bir ödenek düzeyine ulaşmak ve ardından bunu sürdürmek için, mümkün olan en kısa sürede, yani mümkün olduğu zaman, askeri savunma için ödeneklerin artırılmasına yönelik kapsamlı bir teklif sunmakla görevlidir. Artışları etkin bir şekilde güçlendirilmiş savunma kabiliyetine çevirmek mümkün" diye yazıyor.

Uygulanabilir

Hükümet, teklifin üretim açısından da uygulanabilir olması gerektiğini vurguluyor. Mevcut savunma politikası yönelimine dayanmalıdır.

Teklif, Silahlı Kuvvetler için finansman ihtiyaçlarını, savunma alanında altı ek otoriteyi ve toplam savunma analizi için yeni bir otoriteyi içerecek. Silahlı Kuvvetler, AB'nin savunma işbirliği için önemli olan ödenekleri içermeli ve örneğin silah sistemlerinin satın alınmasının fiyatının artması için mevcut ve gelecekteki marj ihtiyaçlarını dikkate almalıdır.

Plan, Hükümet ve Riksdag'ın üzerinde anlaşmaya vardığı takviyeleri içerecektir. Bu, zaten bu yıl askeri savunma için fazladan iki milyar ve önümüzdeki yıllarda teslim edilmek üzere 30 milyardan fazla silah ve teçhizat siparişi vermek için yeşil ışık.

Durum analizi çıkarılacak

Aynı zamanda Silahlı Kuvvetler, Avrupa ve çevresi, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya'daki gelişmelere dayalı olarak uluslararası savunma ve güvenlik politikası koşullarının yeni bir değerlendirmesini yapmakla görevlendirilmiştir. Analiz, savunma politikasının yönüne ilişkin gelecekteki kararların temelini oluşturacak ve 31 Ekim'de Hükümete sunulacak.

Macaristan, İsveç'in NATO üyeliğini bugün oyluyor Macaristan, İsveç'in NATO üyeliğini bugün oyluyor
Editör: İsveç Gündemi