Elektrik enerjisinin üçte ikisi halen başta hidroelektrik olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından elde İsveç, dünyada, kömür, petrol gibi fosil enerji kaynaklarına tamamen veda edip, enerjisini sadece rüzgar, güneş enerjisi ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan ilk ülke olmak istiyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlar için ayrılan 546 milyon dolarlık sonrası güneş enerjisi için yapılan yatırımlar, bir önceki yıla göre yüzde 800 artış gösterecek.

NÜKLEER SANTRALLER DE KAPATILIYOR

The Ecologist'in haberine göre ise İsveç, bu enerji devrimi kapsamında eskiyen altyapıları sebebiyle nükleer enerji santrallarını da kapatacak.

POLİTİK BASKI

Aslında santralları kapatmanın temel nedeni bu santralların eskiyen altyapıları. Ancak İsveç yenileme yerine taamen kapatma kararı aldı. Nükleer santrallar da, çevreye oluşturdukları zarar ve tehdit nedeni ile fosil enerji kaynakları ile aynı konumda değerlendiriliyor. Bununla beraber karbon salınım düşüklükleri nedeniyle, yenilenebilir enerji kaynakları ile aynı konumda görenler de var. Bu sebeple son dönemdeki nükleer santral kapatma trendinin asıl nedeni kamuoyundan gelen politik baskı.

ALMANYA ve JAPONYA'DA DA OLMUŞTU

Son dönemde Almanya'da yaşandığı gibi. Japonya'daki Fukuşima Santrali nükleer krizi, Alman hükümetinin de 2022 yılı itibarı ile nükleer santrallarını tamamen kapatma kararına neden olmuştu.

ENERJİ DEVRİMİ

Tamamen yenilebilir enerjiye geçme trendi son zamanlarda dünyanın başka ülkelerinde de küçük çaplı denemelerde ortaya çıkıyor.

BAŞKA ÜLKELER DE DENEDİ

Kosta Rika
, 2015'in başlarında tam 75 gün üst üste ülkenin bütün enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayarak bu anlamda önemli bir deneme yaptı. Kosta Rika'dan hemen sonra Barack Obama'nın da memleketi olan Hawaii, kendisini, 2045 yılına kadar sadece yenilenebilir enerji kullanılan bir eyalete dönüştürecek yasayı kabul etti. Danimarka, bu yıl rüzgarlı bir Temmuz günü, bütün ülkenin günlük elektrik ihtiyacının yüzde 140'ını sadece rüzgar enerjisinden sağlamayı başardı.


Editör: İsveç Gündemi