Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Facebook sayfasından yapılan açıklama aşağıda:


İsveç’te oy verme işlemlerinin ilk turu 16-17 Haziran 2018 ve ilk tur oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu ise 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Seçimlerin her iki turu da geçmiş yıllarda olduğu gibi Kistamässan’da düzenlenecektir.
Büyükelçiliğimizin 20 Nisan 2018 tarihli duyurusunda yer aldığı gibi, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yapılacak seçimlerde oy kullanabilmeleri için Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı olmaları gerektiğini, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’nde kaydı bulunmayan vatandaşlarımızın bir an önce adres beyanında bulunmaları gerektiğini, bu vesileyle değerli vatandaşlarımızın yeniden dikkatine getiririz.

30 NİSAN 2018 PAZARTESİ
- Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS’ten veri alımının ve güncellemenin durdurulması, 
- Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt dışı temsilciliklerin ilân edilmesi, 
- Yurt dışı geçici ilçe seçim kurullarının, yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları (komisyonları) ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması.

2 MAYIS 2018 ÇARŞAMBA
- Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün www.ysk.gov.tr adresinden ilân edilmesi ve itirazların başlaması (Türkiye saati ile 08.00),

12 MAYIS 2018 CUMARTESİ 
- Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün, www.ysk.gov.tr adresinden yapılan ilânının sonlandırılarak bu durumun tutanak altına alınması ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazların son günü (Türkiye saati ile 17.00),

17 MAYIS 2018 PERŞEMBE 
- Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere itirazların son günü,

22 MAYIS 2018 SALI
- Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi,
- Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgilerinin www.ysk.gov.tr adresinden ilânı (Türkiye saati ile 08.00),

7 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE
- Gümrük kapılarında oy verme işlemine başlanması,
- Yurt dışında oy verme işlemine başlanması,

19 HAZİRAN 2018 SALI
- Yurt dışında oy verme işleminin sona ermesi.

İlk Oylamada Geçerli Oyların Salt Çoğunluğu Sağlanamadığı Takdirde Yapılacak Olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin İkinci Oylamaya İlişkin Takvim

30 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ
- Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemine başlanması

4 TEMMUZ 2018 ÇARŞAMBA
- Yurt dışında oy verme işleminin sona ermesi.

YSK.GOV.TR
www.ysk.gov.tr

Editör: İsveç Gündemi