Tekeli kaldırma zamanı geldi
Svenska Dagbladet yapılan hamleyi memnuniyetle karşılıyor ve Systembolaget kurumunu kesin bir dille eleştiriyor:

“Giderek daha çok sayıda siyasetçi tekelin sadece yaşam kalitesini değil, tarımın ve girişimciliğin kalkınmasını da olumsuz yönde etkilediğini görmeye başladı. Siyasetçilerin nihayet gözlerinin açılması, halkın temsilcilerini planlarından vazgeçmeye ikna etmek üzere pahalı reklam ve lobicilik faaliyetleri başlatan Systembolaget'i rahatsız etti. ... Böylelikle tekelin varlığını haklı çıkaran son gerekçe, yani bunun halkın iradesi olduğu görüşü de ortadan kalkmış oluyor. Anlaşılan Systembolaget yurttaşın parasını, siyasi manipülasyon için suistimal etmeyi görev tanımı içerisinde görüyor.”
Yasalar esnetilmemeli

Aftonbladet gazetesi içinse, bu planlar karşısında alarm zillerini çalıyor:

“Üzüm ekip şarap üretilen o huzurlu bağ evi kısa sürede Puttgarden'deki [Scandlines tersanesi tarafından işletilen alışveriş merkezi] Bordershop'a benzeyecektir. Üstelik bu uygulamanın alkol tüketimi ve halk sağlığı üzerindeki etkileri de büyük olacaktır. Daha çok çocuk alkolik ailelerde yetişecek, içki yüzünden daha çok insan ölecek, daha çok insan kötü muamele görecektir. Sağ partiler bunların hepsini biliyor. ... Bu yüzdendir ki, dürüst bir tartışma yürütmek yerine çiftlikte satış gibi bir kavram ortaya atıldı. İsveç alkol politikası, gerek içi boşaltılmış yasalar, gerek AB kuralları, gerekse serbest piyasayla kendi mezarını kazıyor. Şerefe!”
Editör: İsveç Gündemi