İsveç'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı İsveç'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

İsveç İstatistik Kurumu'ndan alınan yeni verilere göre, son yedi yılda mesleği bırakmayı tercih eden nitelikli öğretmenlerin sayısı arttı. Okul dışındaki öğretmenler zaman içinde diğer gruplara göre daha fazla artış gösteren grup olarak öne çıkıyor.

İstatistik kurumu araştırmacısı Jessica Baldgrim konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede:

"Bugün eskisinden daha fazla eğitimli öğretmen var ve okuldaki öğretmen oranı son yedi yıldır yüzde 77 civarında sabit kaldı. Ancak zaman içindeki gelişime baktığımızda, öğretmen eğitimi almış olanlar arasında gerçekten bir artış olduğunu ancak aktif olarak ayrılmayı seçenlerin sayısının, kalanların sayısından daha fazla arttığını görüyoruz."

İsveç istatistik kurumu, ilk kez öğretmen istihdamına ilişkin istatistikleri rapor haline getirdi. 

İstatistiklerin amacı öğretmenlerin okul içinde mi, okul dışında mı çalıştığını ya da çalışıp çalışmadığını ortaya koymaktır. İstatistikler, son 10 yıllık dönemde en az bir yıl öğretmen olarak çalışmış nitelikli öğretmenleri içeriyor. İstatistikler 2014'ten 2022'ye kadar istihdamı kapsıyor ve ilk ve orta okullardaki öğretmenleri, yetişkin eğitimini ve uyarlanmış eğitim biçimlerini öne çıkarıyor.

Meslekten ayrılmayı seçen öğretmenlerin sayısında giderek artış var

Geçtiğimiz yedi yılla karşılaştırıldığında, eğitilen toplam öğretmen sayısı artarken, okuldaki öğretmenlerin oranı yüzde 77 civarında sabit kalıyor. 2016 yılını endeks yılı olarak belirleyip zaman içindeki gelişime bakıldığında, öğretmen yetiştirme ve okul içi öğretmenlerin yıllık yüzde 2 oranında arttığını, okul dışı öğretmenlerin ise yıllık gelişiminin yüzde 5 olduğu görülüyor. Aktif olarak okul sisteminden ayrılmayı tercih eden öğretmenlerin sayısındaki artış emeklilikle açıklanamıyor. 2022'de gerçekleştirilen "Meslek dışındaki öğretmenler" araştırmasında okulu bırakmayı en büyük açıklayıcı faktör olan çalışma ortamından bazı açıklamalar çıkarılabilir. Ancak daha iyi bir tablo ortaya koymak için daha açıklayıcı faktörlere ihtiyaç olduğu görülüyor.

Yıllara göre öğretmen istihdam verileri

Editör: İsveç Gündemi