Yeni gök taşının keşfiyle ilgili ayrıntılar Nature Communications Dergisi'nde yayımlandı.


Bilim adamları, 8 santimetrelik gök taşının, bugüne kadar toplanan 50 bin benzer nesneden kimyasal açıdan farklı olduğunu açıkladı.
"Österplana 65" adı verilen gök taşının, İsveç'in Thorsberg bölgesinde bir kireç ocağında bulunduğu belirtildi.

Gök taşının yaşıyla ilgili yapılan incelemelerin, bağlı olduğu ana gövdenin, 470 milyon yıl önce Jüpiter ile Mars arasında astreoit kuşağındaki büyük çarpışmaya karışmış olabileceği izlenimi uyandırdığı kaydedildi.
Araştırmayı yürüten Birger Schmitz ve meslektaşları, bu çarpışmanın, çakıllı gök taşı (L kondritler) olarak bilinen kaya parçalarının oluşmasına yol açtığını hatırlattı.
L kondritlerin, Thorsberg'de Ordovisyen döneminden kalma çökeltilerde önemli miktarlarda toplandığı biliniyor.

Bölgede 2011 yılında bulunan ve beş yıl süresince incelen gök taşının oksijen ve krom damgalarının farklı olduğu, dolayısıyla kimyasal açıdan diğerlerinden ayrıştığı ifade edildi.
Bilim adamları, kireç ocağında 100'den fazla "fosil gök taşının" bulunduğu da açıkladı.

Keşfin, dünyaya jeolojik dönem boyunca farklı gök taşı türlerinin düştüğü yönündeki görüşü desteklediği bildirildi.
Editör: İsveç Gündemi