İsveç Entersprise Konfederasyonu yayınladığı İstatistiklere göre 60 bin üyesinin yüzde 17 oranında üst düzey kadın yöneticisi olduğunu açıkladı. 2013 yılında 15.2 olan oran 2014 yılında yüzde 17 oranına kadar yükseldiği söylendi.

Genel iş alanında ise ortalama kadın yönetici oranının yüzde 36 olduğu belirtilen raporda, artışın istikrarlı bir şekilde devam ettiği söylendi. 15 yıl önce özel şirketlerde kadınların oranı yüzde 18 iken 2014 yılı sonu itibarı ile oranın yüzde 36'lara kadar çıkmasının önemli olduğu söylendi.

Kadın patronların ve yöneticilerinin büyük bir bölümünün hizmet sektöründe olduğu belirtilen raporda, 2012 yılı İsveç'in rakamları girişimci kadınların yüzde 96'sının hizmet sektöründe başarı gösterdiği belirtildi.

Endüstri, ulaşım ve inşaat sektörlerinde kadınların sayısının az olduğuna dikkat çekilen raporda gelecekte bu alanlarda da kadınların girişimde bulunması için gerekli çalışmaların yapıldığı ifade edildi.

İstihdam alanında kadının önemli bir yere sahip olmaya başlandığı belirtilen raporun kadınlar açısından oldukça önemli bir başarı olduğu söylendi.

Semihhan AYDEMİR / İsveç Gündemi

Editör: İsveç Gündemi