Mütekabiliyet yasası kapsamında İsveçliler de, Türkiye'den ev alma hakkına sahip. Peki, İsveçliler Türkiye'den ev alırken nelere dikkat etmeli?

İsveçlilerin tapu işlemleri nelerdir?
İsveç’te genel olarak; ev alınıp satılırken herhangi bir avukata ihtiyaç duyulmuyor. Ancak, Türkiye’de ev satın almak isteyen gerek İsveçlilerin hukuki geçerliliği olmayan sözleşmelere imza atmamaları için bir avukata danışılmasında fayda var.

Gayrimenkul alım satım sözleşmelerinin mutlaka noter huzurunda yapılması gerekiyor.Tapuda devir işlemi yapılmadan önce mutlaka taşınmaz tapu kaydının kontrol edilmesi gerekiyor. 

Taşınmaz, satıcı görünen kimse adına kayıtlı ise üzerinde taşınmaz malın kıymetini azaltacak bir kayıt (haciz, ipotek, irtifak gibi), tapuda devrine bir engel bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır.

İsveçlilerin ev alma işlemleri nde gerekli olan belgeler şu şekilde sıralanıyor:

-Kimlik belgesi ve pasaport,
-İkamet iznine tabi olanların Emniyet Müdürlükleri'nden alacakları ikamet tezkeresi,
-Vekalet kullananların tercümeleriyle beraber vekaletnamelerinin aslı

İsveç'te ikamet eden Türk vatandaşlarının Türkiye'de de ikamet adresleri bulunuyorsa ve Banka kredisinden faydalanabilmek için her hangi bir gelir beyannamesi ve mal varlığı gösterebiliyorlarsa yukarıda yazılan şartlar geçirli olmuyor.

Türkiye'de ikamet adresi gösterebilen, gelir beyannamesi gösterebilen veya mal varlığı ile ilgili belge sunan Türk vatandaşlarına Türkiye'de geçerli olan prosedürler uygulanmaktadır.
Editör: İsveç Gündemi