İsveç istatistik kurumu (SCB)'nn Ağustos 2022 verilerine göre, mevsimsellikten arındırılmış olarak 5 milyon 302 bin kişi istihdam edildi. Bu, Ağustos 2021'e göre 179 bin kişilik bir artış anlamına geliyor. 

15-24 yaş arası istihdam edilen gençlerin sayısı 82 bin artarak 578 bin'e yükseldi. Çalışılan saat sayısı, takvime göre ayarlanmış yüzde 5,1 artışla haftada ortalama 138,4 milyon saat oldu. İşsiz sayısı 106 bin azalarak 373 bin oldu, işsizlik oranı 1,9 puan azalarak yüzde 6,6'ya geriledi. 

Mevsimsellikten arındırılmış ve düzeltilmiş veriler, istihdamda artış ve işsizlikte yüzde 7,2'lik bir azalma olduğunu göstermektedir.

İşgücü

Ağustos 2022'de, 15-74 yaşları arasındaki işgücünde yer alan kişi sayısı mevsimsellikten arındırılmış olarak 73.000 artarak 5.675.000'e yükseldi. İşgücündeki kadın sayısı 2.687.000, erkek sayısı 2.988.000, göreli işgücü oranı ise yüzde 75,2 oldu. Kadınlarda yüzde 72,5, erkeklerde yüzde 77,7 oldu.

Mevsimsellikten arındırılmış veriler, geçmiş aylara göre işgücünün sayı ve payında artış olduğunu göstermektedir. İşgücündeki sayı 5.639.000 kişi olarak gerçekleşti ve bu da yüzde 74,7'lik bir işgücü rakamına karşılık geldi.

İstihdam

Ağustos 2022'de 15-74 yaş arası istihdam edilen kişi sayısı mevsimsellikten arındırılmış olarak 5.302.000'dir. Bu, bir önceki yılın Ağustos ayına göre 179.000 kişilik bir artış anlamına geliyor. İstihdam edilen kadın sayısı 85 bin kişi artarak 2.512.000'e, erkek sayısı 93.000 kişi artarak 2.791.000'e, istihdam oranı 2,0 puan artarak yüzde 70,2'ye yükseldi. Kadınlarda istihdam oranı 2,1 puan artarak yüzde 67,8'e, erkeklerde ise 1,9 puan artarak yüzde 72,5'e yükseldi. 15-24 yaş arası gençler arasında istihdam edilen kişi sayısı 82.000 artarak 578.000'e, bu da yüzde 49.3'lük bir istihdama karşılık geliyor, bu da yüzde 5,9'luk bir artışa tekabül ediyor. Yaz aylarında, istihdam genellikle gençlerin işgücü piyasasına girmesi sonucunda artmaktadır.

Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre istihdam edilen kişi sayısı 5.232.000 kişi, istihdam oranı ise yüzde 69.3 oldu. Bu, yakın aylara göre hem sayı hem de oran olarak bir artıştır. 15-24 yaş arası gençler arasında bile, yakın aylara kıyasla hem çalışan sayısı hem de yüzdesi arttı. İstihdam edilen genç sayısı 545.000, oran yüzde 46,4 oldu.

Çalışanlar

2022 yılı Ağustos ayında mevsimsellikten arındırılmış verilere göre çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 224.000 kişi artarak 4.780.000 kişi olmuştur. Hem kadınlar hem de erkekler arasında çalışan sayısı arttı. Kadınlarda bu sayı 102.000 artarak 2.369.000'e, erkeklerde 121.000 artarak 2.410.000'e, sürekli çalışan sayısı 126.000 artışla 3.962.000 kişiye, sürekli istihdam edilen kadın sayısı 1.921.000'e, erkekler için sürekli çalışan sayısı ise 85.000 artış gösterdi toplam sayı 2.042.000'e ulaştı. Geçici çalışan sayısı 98.000 kişi artarak 817.000 kişiye, geçici istihdam edilen kadın sayısı 62.000 kişi artarak 449.000'e, geçici istihdam edilen erkek sayısı ise 369.000 kişiye ulaştı.

Mevsimsellikten arındırılmış ve eşitlenmiş çalışan sayısı 4.725.000, kadrolu çalışan sayısı 3.968.000, geçici çalışan sayısı 757.000, yakın aylara göre ise hem kadrolu hem de geçici çalışan sayısında artış görülmektedir.

Çalışılan saatler

Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre Ağustos 2022'de toplam çalışılan saat sayısı haftada ortalama 138,4 milyondu. Takvim düzeltmeli olarak bu, Ağustos 2021'e göre yüzde 5,1'lik bir artışa tekabül ediyor.

Mevsimsellikten arındırılmış ve düzeltilmiş veriler, çalışılan saat sayısının önceki aylara göre artış gösterdiğini ve haftalık ortalama 156,6 milyon olduğunu gösteriyor.

Lufthansa personeli 3 günlük greve gidecek Lufthansa personeli 3 günlük greve gidecek

İşsizlik

Ağustos 2022'de 15-74 yaş arası işsiz sayısı mevsimsellikten arındırılmış olarak 373.000 oldu ve bu rakam Ağustos 2021'e göre 106.000 azaldı. Bu da genel olarak yüzde 6,6'lık bir işsizlik oranına, 1,9 puanlık düşüşe tekabül ediyor. Kadın işsiz sayısı 49.000 kişi azalarak 175.000'e, erkeklerde ise 58.000 kişi azalarak 198.000'e, işsizlik oranı kadınlarda 1,9 puan azalarak yüzde 6,5, erkeklerde yüzde 6,6 azalarak gerçekleşti. Toplamda işsizlikte yüzde iki bir düşüş sağlandı. 15-24 yaş arası genç işsiz sayısı 119.000'e ulaştı ve bu da yüzde 17,1'lik bir işsizlik oranına tekabül ediyor.

15-74 yaş arası kişiler için, mevsimsellikten arındırılmış ve düzeltilmiş veriler, geçmiş aylara göre hem işsiz sayısında hem de işsiz payında bir düşüş olduğunu göstermektedir. Ağustos 2022'de işsiz sayısı 407.000'e ulaştı ve bu da yüzde 7,2'lik bir işsizlik oranına tekabül ediyor. 15-24 yaş arası gençler arasında yakın aylara göre işsiz sayısı ve yüzdesinde azalma oldu. İşsiz genç sayısı ise yüzde 19,9'luk bir işsizlik oranına tekabül eden 136 bin kişiye ulaştı.

Kullanılmayan işgücü arzı

İşsizler, eksik istihdam edilenler ve gizli iş arayanlar birlikte kullanılmayan işgücü arzını oluşturmaktadır. Ağustos 2022'de, Ağustos 2021'e göre 4,2 milyon saat düşüşle haftada ortalama 20,6 milyon saat oldu. Kullanılmayan işgücü arzı, haftada 40 saat çalışma ile 515.000 tam zamanlı işe karşılık geliyor.

Ağustos ayında eksik istihdam edilenlerin sayısı 297.000'e ulaştı ve bunun 135.000'i kadın ve 162.000'i erkekti. Gizli iş arayanların sayısı 242.000 kişi olarak kayıtlara geçti. Bunların 129.000'i kadın ve 114.000'i erkekti, bu anlamda genel olarak 43.000'lik bir düşüş görülüyor.

İş gücü piyasasındaki ilişkiler Ağustos 2022, 15–74 yaş

Nüfus, özel hanelerde yaşayanları ifade eder. Parantez içindeki sayılar, seviye tahmini için belirsizlik rakamlarını gösterir.

15-74 yaş işgücü verileri, mevsimsellikten arındırılmış veriler (orijinal değer)

1) Nüfus, özel hanelerde yaşayanları ifade eder. 

2) Eksik istihdam edilenlerin oranı, istihdam edilenlerin yüzdesi olarak ifade edilir. * Değişikliğin "istatistiksel olarak garantili" olduğunu belirtir ** Değişikliğin "istatistiksel olarak garantili" olması için minimum gereklilik anlamına gelir.

15-74 yaş işgücü verileri, mevsimsellikten arındırılmış ve düzeltilmiş veriler (eğilim değeri)

1) Nüfus, özel hanelerde yaşayanları ifade eder.

15-74 yaş işgücü verileri, mevsimsellikten arındırılmış ve düzeltilmiş veriler (eğilim değeri)

15-74 yaş arası nüfusun istihdam edilen oran

Cinsiyete göre istihdam edilen nüfusun oranı, mevsimsellikten arındırılmış ve düzeltilmiş veriler, 15-74 yaş

15-74 yaş arası  işsiz oranı

Cinsiyete göre işsiz payı, mevsimsellikten arındırılmış ve düzeltilmiş veriler, 15-74 yaş

Editör: İsveç Gündemi