İsveç’e Türkiye’den işgücü göçünün boyutları nelerdir?


Genel hatlarıyla İsveç’teki Türk kökenli nüfusun en önemli sorunları ve talepleri nedir?


Türkiye kökenli nüfusu diğer yabancı kökenli nüfustan ayıran özellikler var mıdır yoksa genel olarak benzer özellikler mi taşıyorlar?


Uyum konusunda sorun yaşanıyor mu? Suç oranları nedir?


Siyasi hayata katılım ne düzeydedir?


Çocukların eğitimi, dili öğrenmeleriyle ilgili sıkıntılar var mıdır?


İsveç’in geleceğinde Türk kökenlilerin yeri nedir?


Göç kökenlilerin toplumla kaynaşması için özel çaba gerekiyor mu, bu konuda yerel toplumdan neler bekleniyor?


Yerli toplumun göç kökenlileri kabul konusunda sıkıntısı var mı?


Çok kültürlülük çok konuşulan bir kavram mıdır, yoksa gerçekten İsveç toplumunun zenginliği midir?

Göçün Kulu’ya etkisi


Kulu’nun İsveç’te yaşayan Türk Toplumu açısından anlamı

Dr. Süleyman Erdal

TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanı

Hasan Dölek    

İsveç Türk İşçi Dernekleri Federasyonu Başkanı

Dr. Can Ünver
Göç Uzmanı

Program Danışmanı

Salih Seçkin

Eski İsveç Çalışma Müşaviri

Haydar Akan

İsveç Kulu Gelişim Vakfı Başkanı 


Ahmet Yıldız 

Kulu Belediye Başkanı

Nurettin Turan
Yapımcı
Yasemin Başara Pamukçu
Sunucu
Soldan sağa: N. Turan, S. Seçkin, C. Ünver, S. Erdal, Y. B. Pamukçu

Editör: İsveç Gündemi