İsveç'in Ülke Ekonomisi - Endüstriler, GSYH ve Refah Düzeyi

1 / 6
sveç’in politik olarak tarafsız kalması ve ciddi savaşlara girmiş olması nedeniyle, oldukça yüksek bir yaşam standardı yakalamayı başardı. Bu ekonominin kapitalist sistemi nedeniyle oldu. Şu anda, ülke yerel nüfusunun gelişimi ve sosyal güvenliğine özel önem veriyor. İsveç, gelişmiş bir ulaşım altyapısı, mükemmel iletişim ve yüksek vasıflı işgücü ile karakterizedir. Aynı zamanda, nüfusunun genç kesimi sadece yurtdışında değil aynı zamanda Krallıkta da eğitim almaktadır.

sveç’in politik olarak tarafsız kalması ve ciddi savaşlara girmiş olması nedeniyle, oldukça yüksek bir yaşam standardı yakalamayı başardı. Bu ekonominin kapitalist sistemi nedeniyle oldu. Şu anda, ülke yerel nüfusunun gelişimi ve sosyal güvenliğine özel önem veriyor. İsveç, gelişmiş bir ulaşım altyapısı, mükemmel iletişim ve yüksek vasıflı işgücü ile karakterizedir. Aynı zamanda, nüfusunun genç kesimi sadece yurtdışında değil aynı zamanda Krallıkta da eğitim almaktadır.