Amerikan araştırma kuruluşu Pew Research Center PEW'in 10 AB ülkesi kamuoyunda yaptığı araştırma sonuçlarına göre Avrupalıların yarısı Avrupa'ya sığınmacı akınının terör riskini arttırdığını, iş olanaklarını azalttığını düşünüyor.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren PEW, Avrupa'da sağ kanat partilerin sığınmacı karşıtı söylemleri ve Brexit etrafında süren tartışmaların yanı sıra, Brüksel ve Paris'te meydana gelen terör saldırılarının Avrupa kamuoyunda terör korkusunu körüklediği vurgulanıyor. Yapılan araştırmanın Avrupalı vatandaşlar arasında sığınmacı krizi ile terör korkusunun birbiriyle ilişkili olduğunu açığa çıkardığı belirtiliyor.

Araştırma sonuçlarına göre Fransızların yüzde 46'sı, İngilizlerin yüzde 52'si ve Almanların yüzde 61" i sığınmacıların varlığının terörizm olasılığını arttırdığını düşünürken bu oran Doğu Avrupa ülkelerinden Polonya'da 71, Macaristan'da ise 76 olarak görünüyor. Konu ile ilgili 10 Avrupa ülkesinin ortalaması ise yüzde 59. Sığınmacıların ülke ekonomilerine yük olduğu, iş ve sosyal yardımların ellerinden alındığını düşünenler ise ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösteriyor.

Almanya ve İsveç'te bu şekilde düşünenlerin oranı sadece yüzde 31 ve 32'de kalırken, bu oran Polonya ve Macaristan'da yüzde 75 ve 82'yi buluyor. Yunanistan'da ise aynı şekilde düşünenlerin oranı yüzde 72. Araştırma sonuçlarına göre Avrupa ülkeleri vatandaşlarının Müslümanlara bakış açıları da büyük farklılıklar gösteriyor. Polonya, Yunanistan, İtalya ve Macaristan vatandaşlarının üçte ikisi Müslümanlara karşı olumsuz tavır alırken, Fransa Almanya ve İngiltere'de Müslümanlara karşı tavır alanların oranı üçte birde kalıyor.
Editör: İsveç Gündemi