Çocuk yaşta evlilik çoğunlukla kız çocuklarını etkiliyor ve onların eğitimine devam edememe, yoksulluk içinde yaşama, aile içi şiddet mağduru olma şanslarını artırıyor.

Avrupa genelinde çocuk yaşta evlenen sığınmacı ve mültecilerin sayısı ise bilinmiyor. Hak savunucuları birçok kayıt dışı evliliğin olduğunu ileri sürüyor.

Avrupa'da çocuk yaşta evliliği yasaklayan ülkelerin sayısı artıyor
Çoğu Avrupa ülkesi, ebeveyn izni ya da bir adli veya resmi makamın onayı olması halinde hala 18 yaş altı evliliğe izin vermekte. Ancak son üç yılda Hollanda, Danimarka ve Norveç, çocuk evliliğini yasa dışı ilan etti ve yasalarını yurt dışında evlenen genç yabancı uyrukluların evliliklerini de kapsayacak şekilde genişletti. Buna ek olarak bir İngiliz milletvekili, İngiltere ve Galler'de 18 yaşından küçük bireylerin evlenmesini yasaklamaya yönelik bir yasa tasarısı sundu.

İsveç Göçmen Dairesi, 2016 yılında sığınma başvurusunda evli olduğunu belirten 132 çocuk tespit edildiğini, ancak bu sayının muhtemelen daha fazla olduğunu bildirdi. Aynı yıl Almanya'da bin 400'den fazla reşit olmayan yabancı çocuk evli olarak kaydedildi.

Almanya 2017 yılında 18 yaş altı tüm evlilikleri yasakladı ve reşit olmayan evli yabancıların sayısı resmi olarak 300'ün altına düştü. Ancak kadın hakları örgütü Terre Des Femmes, gerçek sayının çok daha yüksek olduğunu ileri sürüyor.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü: 2030'a kadar 50 milyondan fazla çocuk evliliği engellenebilir

İran'da evliliklerin dörtte biri çocuk yaşta yapılıyor

ABD'nin çocuk gelinleri
Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer bir durum mevcut. Ülkede sadece birkaç eyalette çocuk evliliklerine karşı önleyici ve cezai yaptırımlar var. Eyaletlerin çoğunluğunda yaş sınırı 18. Birçok eyalette ailenin rızası çocukların evlenmesi için istisnai durum oluşturuyor. Ancak Delaware bu sene 18 yaş altı bir birey için istisna olmaksızın evlenmeyi yasaklayan ilk eyalet oldu.

'Müslümanlara karşı ayrımcılık'
Diğer yandan evlilik yaşının yükseltilmesine karşı çıkanlar ve din, kültür gibi bazı durumların göz önünde bulundurulması gerektiğini savunanlar da var.


İngiliz imam Ajmal Masroor evlenmek isteyen kişilerin mutlu olması ve evlilik isteğinin karşılıklı rızaya dayanması durumunda bunun engellenmesinin saçma olduğunu söylüyor ve genç bir bireyin cinsel ilişkiye girmeyi seçebilecek yetişkinlikte olduğunu, ancak evlenmeye karar veremeyecek yaşta olduğunu savunan Avrupa ülkelerini iki yüzlülükle suçluyor. Masroor İslam dinine uygun yaşayanların evlenmeden önce cinsel ilişkiye giremeyeceğini, aile kuramayacağını ve bu nedenle evlilik yaşının yükseltilmesine ilişkin herhangi bir kararnamenin Müslümanlara karşı ayırımcılık olacağını ifade etti.

https://tr.euronews.com/2018/11/19/isvec-cocuk-yasta-evliligin-onune-gecmeyi-amaclayan-yasa-tasarisini-oylayacak

Editör: İsveç Gündemi