Hükümet salgın nedeniyle yasal değişikliğe gitti

2 / 3
Değişiklikler, petrol veya gazlı hidrokarbonlarla ilgili olan veya kömür başvurusuna dayanan ve izinde kömürün açıkça belirtildiği yerlerde arama izinlerine uygulanmaz.

Kanunda yapılan değişiklikler neticesinde Maden Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış oldu, bu da Maden Kanununda yer alan yeni hükümlere göre maden ocağı ustasına arama izinlerinin bir yıl uzatıldığını bildirme yükümlülüğü getirildi.

Değişiklikler, petrol veya gazlı hidrokarbonlarla ilgili olan veya kömür başvurusuna dayanan ve izinde kömürün açıkça belirtildiği yerlerde arama izinlerine uygulanmaz.

Kanunda yapılan değişiklikler neticesinde Maden Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış oldu, bu da Maden Kanununda yer alan yeni hükümlere göre maden ocağı ustasına arama izinlerinin bir yıl uzatıldığını bildirme yükümlülüğü getirildi.

banner194

banner6