GURBETÇİ GİDİYOR, DİASPORA GELİYOR

Hükümet, Göç ve Diaspora Komisyonu kurulmasına ilişkin kanun teklifi taslağı hazırlandı. Taslak metin kısa süre içinde meclisin onayına sunulacak.

GURBETÇİ GİDİYOR, DİASPORA GELİYOR
 Göç ve Diaspora Komisyonu kurulmasına ilişkin kanun teklifinin taslağı hazırlandı. Taslak metin kısa süre içerisinde meclise sunulacak. Yurt dışında yaşayan Türk kökenli vatandaşların ve Türkiye’de bulunan göçmenlerin yaşadığı problemleri çözme konusunda kolaylıklar sağlanmak amacıyla TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu öncülüğünde kurulacak olan Göç ve Diaspora Komisyonu için kollar sıvandı. Komisyon; kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin göç konusunda yaptığı çalışmalara yasama organlarının etkin bir şekilde yer almasında eksiklerin giderilmesini hedefliyor. Bu kapsamda kurulacak Komisyonu’nun gerekçeleri arasında yurtdışında bulunan yaklaşık 6 milyon Türk kökenli vatandaşın 5’inci nesle ulaşıldığına dikkat çekilerek “artık gurbetçi değil, diaspora” olarak adlandırılacağının da altı çiziliyor. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yeneroğlu’nun TBMM’ye sunulmak üzere hazırladığı taslakta komisyonun “amaç ve kapsamı, komisyonun görev ve yetkileri” şöyle ifade ediliyor:


KOMİSYONLA NE AMAÇLANIYOR?
“Türkiye’ye yönelik düzenli ve düzensiz göç hareketlerini izlemek, yabancılara uygulanan koruma rejimindeki uygulamaları takip etmek ve konularda çalışmalar yapmak. Türkiye’den yurtdışına yönelik göç hareketlerine ilişkin gelişmeleri ve yurt dışındaki Türk diasporasının sorunları ve gereksinimlerini takip etmek ve bu konuda çalışmalar yapmak. Ulusal ve uluslararası alanda göç hareketleri ile yurtdışındaki Türk diasporasıyla ilgili gelişmeler hakkında TBMM’yi bilgilendirmek.

KOMİSYONA ÖNEMLİ GÖREVLER
– TBMM Başkanlığınca kendisine tali veya esas olarak havale edilen kanun tasarı ve teklifleriyle kanun hükmünde kararnameleri görüşmek,

-Türkiye’ye yönelik düzenli ve düzensiz göç hareketlerini izlemek,

-Yabancılara uygulanan koruma rejimindeki uygulamaları takip etmek, yabancıların ülkemize uyum ve katılım düzeyini artırmak,

– Yurtdışındaki Türk diasporasının ihtiyaç ve sorunları ile hak ve menfaatlerini takip etmek, gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunmak,

– Her yasam yılının sonunda Türkiye’ye yönelik göç hareketliliğine ilişkin girişimlerin değerlendirmelere ve Komisyonun o yılki faaliyetlerine ilişkin rapor hazırlamak ve TBMM’ye sunmak.

KOMİSYON YURT DIŞINDA DA ÇALIŞABİLECEK

-Göç ve Diaspora Komisyonu, görevleriyle ilgili olarak genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile gerçek ve tüzel kişilerden öngörülen usullere uyarak bilgi istemek ve ilgililerden bilgi alma yetkisine sahi olmak,

-Komisyon görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren kamun kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ile kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanmak,

-Komisyon gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgisine başvurabilir, Ankara dışında ve yurt dışında çalışabilir.”


Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2017, 12:41
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner194

banner6