Diyanet’ten devrim gibi karar: Yurtdışındaki vatandaşlardan sözleşmeli imam alınacak

banner54

Diyanet İşleri Başkanlığı yurtdışında yaşayan vatandaşlardan gerekli şartları yerine getirenleri imam olarak istihdam edecek.

Diyanet’ten devrim gibi karar: Yurtdışındaki vatandaşlardan sözleşmeli imam alınacak
 Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda, ”Yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi, dinî konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yurtdışında çalıştırılmak üzere sınavla sözleşmeli personel (erkek ve kadın din görevlisi) alınacaktır.”ifadelerine yer verildi.

Devrim gibi kararla ilk kez yurtdışında eğitim görmüş ve o ülkenin vatandaşlığı yada oturum kartına sahip Türkiye kökenlilere de imamlık yolu açılmış oldu. İlk süreçte görevlendirilecek sözleşmeli imam sayısının 70 kişi olduğu açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının 23/12/2016 tarihli ve 84605551-E. 28617  sayılı oluru eki sınav duyurusunda sözleşmeli imam olarak başvurmak için ise şu şartlar istendi.

-İlgili ülke vatandaşlığına veya süresiz oturma iznine sahip olmak,

-Lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim mezunu olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışında bir İslam ilahiyatı bölümü mezunu olmak (Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş Üniversitesi Denklik Belgesine sahip olmak),

-İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmî dil veya o ülkede yaygın olarak kullanılan dillerden birisi için; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olmak ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS’nin yetmiş puan dengi kabul edilen bir belgeye sahip olmak. Ancak, görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlarda o ülkede konuşulan dillere ilişkin dil yeterlik şartı aranmaz,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

-Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

-Görevini yapmasına engel olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili her hangi bir özrü bulunmamak,

-İstihdam edileceği ülkede çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,

-Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçe bilmek ve Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak,

-Sınava başvuru tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (13.01.1982) tarihinden sonra doğmuş olmak. UİP mezunlarında bu şart aranmaz.)

-İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklindeki ortak niteliği taşıyor olmak,

-Yurtdışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

-Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

Bu şartları taşıyan adaylar, en geç 13.01.2017 tarihleri arasında mesai bitimine kadar, Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, yurtdışında Din Hizmetleri Müşavirliğine/Ataşeliğine/ Koordinatörlüğüne şahsen başvurmaları gerekiyor.


Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2016, 04:07
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner6