Türkiye’ye karayolundan seyahat etmeye hazırlananlar, Kapıkule, Ipsala ve diğer sınır kapılarındaki yenilikleri merak ediyor. Yolcuların sezonda dikkat etmesi gereken konular hakkında açıklama yapan Trakya Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, özellikle 185 gün uygulaması ile ilgili bilgi verdi.

-Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantı idareleri olan Kapıkule Yolcu Salonu , Hamzabeyli, İpsala, Pazarkule ve Dereköy Gümrük Müdürlükleri yolcu işlemlerinde 24 saat esasına göre hizmet vermektedir.
-Araç tescil işlemlerinde zorunlu olan ve tescil anında sigorta poliçesi bulunmayan vatandaşlarımız için, gümrük kapılarımızda Defterdarlık Milli emlak Müdürlüğü veya işletici kuruluşlarla sözleşmesi bulunan özel sigortacılık acenteleri bulunmaktadır.
-Kapıkule ve İpsala Gümrük kapılarımızda muhtelif bankalarca Bankomat hizmeti verilmektedir.
-Kapıkule Gümrük Kapısında yolcu giriş ve çıkış bölümlerinde ayrı ayrı, diğer kapılarımızda ise yolcu giriş ve çıkış bölümüne hizmet verecek şekilde tek peronda vezne işlemleri yürütülmektedir.
-Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünde giriş ve çıkış otobüs yolcusuna hizmet verecek olan yolcu salonu inşaatının sezon ortasında hizmete sunulması planlanmaktadır.
-Sezonda tüm peronlarda giriş yönünde 10 peron(20 personel), çıkış yönünde 6 peronda gümrük hizmeti verilecektir.
-Gümrük Kapılarımızda şu an itibariyle işletici kuruluşların sözleşme yaptığı HGS/OGS satış noktaları bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız HGS/OGS aboneliklerini 15 gün içinde yapmaları halinde cezai müeyyideye tabi tutulmamaktadır.
– Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin getirdikleri taşıtlarına 730 (yediyüzotuz) gün süre verilir. Verilecek olan izin süresi kişinin Türkiye’de kalabileceği süreden uzun olamaz.
-Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden, malulen emekli olanlar ile ön emeklilik hakkı kazananlar dâhil yurtdışından emekli olanların, emeklilik belgesini ibraz etmeleri hâlinde, taşıtlarına 730 (yediyüzotuz) gün süre verilir.
-Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli olanlar ile Türkiye’de oturma iznine sahip Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli yabancıların bu durumlarını belgelendirmeleri halinde, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında adlarına kayıtlı kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına geçici ithal izni verilir
– Emekliler emeklilik tarihinden sonra Türkiye Gümrük Bölgesine ilk defa getirecekleri kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az (185) yüzseksenbeş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunması koşulu aranmaz.
-Geçici ithalat izin süresinin tamamını kullanmadan taşıtıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkan emeklilerin, izin süresi içinde olmak koşuluyla, izinden kalan sürelerini kullanmak üzere taşıtıyla yeniden Türkiye Gümrük Bölgesine girişlerinde Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az (185) yüzseksenbeş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma koşulu aranmaz(EMEKLİLER)
-Sürelerin tamamı kullanılmadan yurtdışına çıkarılan taşıtların tekrar Türkiye’ye girişinde hak sahiplerinin Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik olma şartını sağlaması gerekmektedir. EGM Yolcu Sorgulama Programından geriye dönük 365 güne bakılarak şahsın 185 gün yurtdışında bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucunda söz konusu şartı taşımayan kişilerin taşıtlarına geçici ithalat izni verilmez. (EMEKLİ OLMAYANLAR)
– Taşıtın mülkiyet sahibi dışında olan başka bir şahıs tarafından vekâleten getirilmesi durumunda hem vekâleten taşıtı getiren hem de araç sahibinin Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik olma durumu EGM yolcu programından kontrol edilir. Her ikisinin de şartı sağlaması durumunda taşıtın girişine izin verilir.
-Geçici ithalat izin süresi içerisinde taahhütname ile gümrük idarelerinden izin almadan yurtdışına çıkan kişilerin araçları için programa ihbar kaydı konularak haklı sebepleri bulunmayan kişiler hakkında Gümrük Kanunun 238 inci maddesi uyarınca işlem yapılır.
– Taşıtın mülkiyet sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekâleten getirilmesi durumunda;
-Elçilik, konsolosluk veya noter onaylı vekâletname ya da taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idaresinde hazır bulunmaları hâlinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrük idaresince onaylanan vekâletname,
-Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış olan belge,
Uluslararası Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca düzenlenen belge,
-Otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletname,
-Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi, kabul edilerek taşıtın girişine izin verilir.
-Şirketler adına kayıtlı taşıtlar ancak şirket çalışanları veya ortakları tarafından getirilebilir. Devir işlemleri sadece bu kişilere yapılabilir.
 
Türkiyegazetesi
Editör: İsveç Gündemi