Dortmund Teknik Üniversitesi Kültür Bilimleri Alman Dili ve Edebiyatı Enstitüsü tarafından organize edilen kongreye çok dilli eğitim sahasında araştırmalarda bulunan birçok akademisyen, bu alanda tecrübe sahibi kurum temsilcileri ve siyasetçiler katıldı.

Fakülte Dekanı Prof. Hoffmann'ın desteğinden ötürü Başkanlığımıza teşekkürlerini ifade ettiği açılış konuşmasını, çok dilli ve kültürlü eğitimin ehemmiyetinin konu edinildiği oturumlar takip etti. Kongredeki tebliğ ve tartışma konularında, Türkçe ve Almanca eğitimin okul öncesinde, ilköğretimde, ortaöğretimdeki yeri, Türkçe eğitim materyalleri, göçmen çocukların eğitim durumları ve toplumdaki konumları ele alındı. Çok dilli eğitimin yalnızca göçmenlerin değil Alman öğrencilerinde okuldaki ve sosyal yaşamdaki başarılarını etkilediği ve Alman toplumunun çok dilliliğin getirdiği çok kültürlü bir yapıya sahip olduğu vurgulandı.

Almanya'da akademik ve entelektüel çevrelerde Kurumumuzun tanıtımına vesile olan program, Almanya Federal Meclisi Eski Başkanı Prof. Rita Süssmuth'un göçmenlerin dilleri ve kültürleriyle Alman toplumunun bir parçası olduklarına dair konuşması ile sona erdi.

Editör: İsveç Gündemi