Finlandiya tarihe geçti: Elektrik fiyatları eksiye düştü