İyi Ülke Endeksi 2015; 163 ulusun küresel bağlamda başkaları için bilim ve teknoloji, kültür, uluslararası barış ve güvenlik, dünya düzeni, gezegen ve iklim, refah ve eşitlik ile sağlık ve iyilik olmak üzere toplam 7 alanda neler yaptığını irdeledi.

Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve UNESCO gibi organizasyonlardan veri toplayarak oluşturulan araştırmanın en iyi ülkesi bu yıl İsveç.

Endeks, her ülkeye bir denge cetveli atıyor ve insanlığa net fayda sağlayan, gezegene yük olan ya da bu iki değer arasında duran ülkeleri sıralıyor. 50’den fazla ülkede refah ve verimlilik araştırmaları yapan İngiliz profesör Simon Anholt tarafından, 163 ülkenin verileri incelenerek hazırlanan ancak 125’inin sıralandığı endekste Türkiye, 55’inci sırada yer aldı. Geçen yıl İrlanda Cumhuriyeti’nin 1’inci olduğu listede, Türkiye 79’uncu sırada bulunuyordu.

Listede en iyi on ülke sıralaması ise şöyle:

İsveç

Danimarka

Hollanda

İngiltere

Almanya

Finlandiya

Kanada

Fransa

Avusturya

Yeni Zelanda
Editör: İsveç Gündemi