Yeni düzenlemeyle 39 yaş üzeri ve şu anda cezalı pozisyondaki vatandaşlar da dahil olmak üzere 1000 Euro ödeyerek askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.

Yılbaşı öncesi meclise gönderilen tasarıda sadece yurtdışında doğup büyüyenleri kapsayan 1000 Euro’ya askerlik yasası komisyonda kabul edilen şekliyle yasalaştığı takdirde 575 bin kişiyi kapsaması bekleniyor.

Yasa tasarısını Almanya kökenli İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu duyururken yine Avrupa teşkilatlanmalarında çalışmış olan Metin Külünk de bir önceki akşam bir kağıda el yazısı ile yazdığı notu sosyal medyadan paylaştı.

Notta ’10 yıllık süreyi çok bulmuştunuz, 5 yıla indirmek için pozitif noktadayız’ ifadelerine yer vermişti. Ancak yasa tasarısı 3 yıl şeklinde kabul edildi.

Komisyonda kabul edilen yasa maddesi şöyle:

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az üç yıl sre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan bu Kanun ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa tabi yükümlüler, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları ve 1000 Euro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını defaten ödemeleri halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

 
Editör: İsveç Gündemi