AB Komisyonu'na göre, yeni kurallar babalık, ebeveyn ve bakıcı izni için asgari standartları belirlemenin yanı sıra, insanların fedakarlık yapmak zorunda kalmadan aile hayatlarını ve kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı olacak esnek çalışma düzenlemeleri talep etme hakkı da dahil olmak üzere ek haklar getiriyor.

Yeni düzenleme, iş-yaşam dengesine ilişkin direktif, kadınların işgücü piyasasına katılımını ve aile ile ilgili izin ve esnek çalışma düzenlemelerinin alınmasını artırmayı hedefliyor.

AB'de kadınların istihdam oranının erkeklere göre yüzde 10,8 daha düşük olması nedeniyle bu tür yeni kuralların getirildiği ortaya çıktı. Ek olarak, bakım sorumluluğu olan kadınların yalnızca yüzde 68'i, erkeklerin yüzde 81'i aynı görevlerle çalışmaktadır.

Eşitlikten Sorumlu Komisyon Üyesi Helena Dalli: "AB İş-Yaşam Dengesi Direktifi, erkekleri ve kadınları ebeveynlik ve bakım sorumluluklarını daha iyi paylaşmaya teşvik ediyor, hem erkekler hem de kadınlar, ebeveyn izni ve bakıcı izni almak için eşit şansı ve aynı zamanda işgücü piyasasının bir parçası olmak ve gelişmek için eşit fırsatları hak ediyor” dedi.

Komisyon, Direktifin, çalışanların desteğe ihtiyacı olan akrabalarına bakmak için izin verdiğini ve genel olarak bakıcıların ve ebeveynlerin profesyonel ve özel yaşamlarını uzlaştırabilecekleri anlamına geldiğini açıklar.

Avrupa Parlamentosu üyelerinin telefonlarında casus yazılım olduğu ortaya çıktı Avrupa Parlamentosu üyelerinin telefonlarında casus yazılım olduğu ortaya çıktı

Yeni kurala göre çalışan babalar, çocuğun doğum saatine yakın en az on iş günü babalık iznine hak kazanıyor. Babalık izni, en azından hastalık ücreti düzeyinde tazmin edilmelidir.

Ayrıca, kurallar her ebeveynin iki ayı ücretli ve devredilemez olmak üzere en az dört aylık ebeveyn izni kullanma hakkına sahip olduğunu belirtmektedir. Ebeveynler izinlerini esnek bir biçimde almayı seçebilirler; tam zamanlı, yarı zamanlı veya bölümler halinde.

Ayrıca, yeni kurallara göre aynı hanede yaşayan bir kişiye veya bir akrabaya bakım veya destek sağlayan tüm çalışanlar, yılda en az beş iş günü bakıcı izni alma hakkına sahiptir.

Demokrasi ve Demografiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dubravka Šuica, "Bakıcı izninin getirilmesi, AB'nin vatandaşlarını hayatın her aşamasında önemsediğini gösteren önemli bir adımdır. Toplum olarak önemsemeye özen göstermeliyiz" dedi.

Sekiz yaşına kadar çocuğu olan çalışan anne babalar ve bakıcıların ise esnek çalışma saatleri, azaltılmış çalışma saatleri ve iş yerinde esneklik talep etme hakları olduğu belirtildi.

Üye Devletlerin artık Direktifi ulusal hukuka aktarmaları gerekmektedir. Bir sonraki adımda Komisyon, her devletin bu önlemlere uyup uymadığını değerlendirecek ve gerektiğinde harekete geçecek.

Editör: İsveç Gündemi