1. Erasmus az sayıda öğrenciyle başladı

Avrupa Komisyonu'na göre Erasmus programı, kurulduğu 1987 yılından bu yana eğitim ve öğretimde en sevilen programlardan biri olmuştur. Program sadece 3.244 öğrenci ile başlamış ve zaman geçtikçe sayı artmıştır.

Başlangıçta program sadece on bir ülkeyi kapsıyordu. Belçika, Danimarka, Almanya, Yunanistan, Fransa, İrlanda, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve Birleşik Krallık, yani katılımcıların bu ülkelerden sadece birine çalışma amacıyla ulaşabilecekleri anlamına geliyordu.

2. Program artık milyonlarca katılımcıyı hesaplıyor

Şimdi, program toplamda 10 milyondan fazla katılımcıya sahip. Bu, her yıl 300.000'den fazla öğrencinin program kapsamında eğitim alma şansına sahip olduğunu göstermektedir.

Ek olarak, verilere göre, program artık bir kısmı Avrupa Birliği dışındaki ülkeler de olan onlarca ülkeyi içeriyor .

3. Erasmus neyi temsil eder?

Komisyona göre Erasmus, Üniversite Öğrencilerinin Hareketliliği için Avrupa Bölgesi Eylem Planı anlamına gelmektedir. Ancak sadece arka adı kullanıldığından pek çoğu bu gerçeğin farkında değildir.

4. Erasmus, katılımcıların yaşam kalitesini ve beklentilerini iyileştirmelerine yardımcı oluyor

AB Komisyonu, çalışmaların Erasmus+'nın yaşam kalitesini ve yaşam beklentilerini iyileştirdiğini gösterdiğini açıklıyor. Ayrıca programın, öğrencilerin kariyer seçimleri yapmalarına yardımcı olurken, yüksek öğretimde yenilikçiliği ve sosyal içermeyi teşvik ettiği de kanıtlanmıştır.

Komisyondan elde edilen veriler, Erasmus+ mezunlarının yüzde 80'inden fazlasının mezuniyetten sonraki üç ay içinde istihdam edildiğini göstermektedir.

5. Erasmus'un yaş sınırı yoktur

Erasmus+ programını daha da özel kılan, yaşı ne olursa olsun herkese fırsatlar sunmasıdır. Bu, yalnızca gençlerin değil, ebeveynlerinin de programdan yararlanabileceği anlamına gelir.

6. Erasmus'tan Erasmus+'a

Daha önce, Erasmus'un ana odak noktası öğrenci hareketliliğiydi. Ancak şimdi Erasmus+, öğrencilerin, personelin, kursiyerlerin, öğretmenlerin ve gönüllülerin diğerlerinin yanı sıra herkesin fırsatlardan yararlanmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu, Erasmus+ programının sadece Avrupa veya Avrupalılarla ilgili olmadığını, aynı zamanda dünyanın her yerinden insanlar için olduğunu göstermektedir.

7. Erasmus mezunları farklı alanlarda başarılıdır

Erasmus mezunları farklı mesleklere sahiptir. Herkes aynı programın parçası olmasına rağmen, kariyer beklentileri oluşturabildiler ve farklı alanlarda çalıştılar.

Samantha Cristoforetti, şu anda ESA'da astronot olan Erasmus mezunlarından biridir. Birkaç uzay uçuşu rekorunun yanı sıra uzayda kahve yapan ilk kişidir. AB'nin Araştırma, Bilim ve Yenilikten sorumlu eski komiseri Carlos Moedas da programın bir parçasıydı.

8. Eski Erasmus öğrencilerinin %33'ünün farklı bir uyruktan partneri var

Komisyondan elde edilen veriler, eski Erasmus öğrencilerinin ulusötesi bir ilişkiye sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Ayrıca, aynı durum, eski öğrencilerin yaklaşık yüzde 33'ünün, kendi ülkelerinde okuyanların yüzde 13'üne kıyasla, farklı bir uyruktan bir partnere sahip olduğunu ortaya koydu.

Bu rakamları dikkate alan Komisyon, 1987'den bu yana yaklaşık bir milyar bebeğin doğmuş olabileceğini tahmin ediyor.

9. Erasmus 2021 için 26 Milyar Avronun üzerinde bir bütçeye ulaştı

Programın 2021 için tahmini 26,2 milyar Euro'luk bir bütçesi vardı ve bu sayede 4 milyondan fazla katılımcıya eğitim alma, eğitim alma, gerçek yaşam deneyimi kazanma ve yurtdışında gönüllü olma fırsatları sunuyor.

10. Mevcut program kapsayıcılık ve yeşil geçişlere odaklanıyor

2021-2027 yılları arasında yedi yıl sürecek olan mevcut program, sosyal içerme, yeşil ve dijital geçişler ve gençlerin demokratik hayata katılımını teşvik etmeye güçlü bir şekilde odaklanıyor.

Erasmus+ hibe sunmanın yanı sıra AB konularında araştırma, öğretim, ağ oluşturma ve politika tartışmalarını da destekler.

Editör: İsveç Gündemi