Belçika'da bir hastanenin, 2012'de 64 yaşındaki Godelieva de Troyer'e fiziksel sağlığı iyi durumdayken "tedavi edilemez depresyon" teşhisiyle ötenazi uygulamasının ardından oğlu Tom Mortier, AİHM'de dava açtı.

AİHM, Troyer'in haklı sebep olmadan ötenazi yöntemiyle hayatına son verilmesiyle ilgili davada Belçika'yı suçlu bularak, yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Mahkemenin gerekçeli kararında "başvuranın annesinin ölümüne yol açan davada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. ve 8. maddelerinin ihlal edildiği sonucuna varıldığı" belirtildi.

Norveçli profesör Gilbert, Gazze'de yaşananların "hayatında gördüğü tüm zulümlerin ötesinde" olduğunu söyledi Norveçli profesör Gilbert, Gazze'de yaşananların "hayatında gördüğü tüm zulümlerin ötesinde" olduğunu söyledi

Kararda 2. maddenin ötenazinin, "üçüncü bir kişi tarafından gerçekleştirilen ve kişinin isteği üzerine kasıtlı olarak yaşamına son veren eylem" anlamına geldiği, 8. maddenin de "ötenazi komisyonunun doktorun sunduğu kayıt belgesini incelemesi, uygulamayı denetlemesi, şüphe durumunda uygulamaya onay vermeyip tıbbi dosyayı tümüyle incelemesini" gerektirdiği ifade edildi.

Sivil toplum kuruluşları, son dönemde her 50 ölümden birinin ötenazi yoluyla gerçekleştiği Belçika'da, bu ölümlerden pek çoğunda, ülkenin mevzuatındaki sorunlu yasa nedeniyle yaşam hakkının ihlal edilmiş olabileceğine dikkati çekiyor.

Editör: İsveç Gündemi